Kursen "Lev din Glädje"

Kursen ” Lev din glädje” ger dig insikt om hur du verkligen skulle vilja leva ditt liv.

Delmoment i kursen:

  • Glädje
  • Talanger
  • Döden
  • Hur vill du leva DITT liv?
  • Verktyg för förändring

Antal; max 6 deltagare per kurstillfälle.
(Du kan även boka enskild om du inte vill delta i grupp)

Kurstillfälle: lördagar från 10.00 -16.00

Lokal: Skördatorp 2, Gottåsa, Vislanda

Priset: 950:-
(I priset ingår: kursmaterial – fika – lunch)

Kalender Bokningar